Healing

Sana Vita geeft healingen met behulp van de Liquid Light Frequencies van Healing Arts. In de healingen met deze lichtremedies gaan we uit van het gegeven dat de cliënt zelf de aanstuurder is van zijn helings- en bewustwordingsproces en dat cliënten hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen zelfgenezend vermogen weer op zich kunnen nemen.

Tijdens een behandeling met Healing Arts methode komen alle vijf de natuurgerichte principes aan bod.  

Uitgangspunten Healing Arts methode:

  • Er wordt gewerkt met de innerlijke informatie van de cliënt. De cliënt genereert de informatie, de therapeut geeft met zijn of haar bewustzijn veiligheid aan de cliënt om de nieuwe en soms in eerste instantie verwarrende informatie te vertrouwen en betekenis te geven
  • Het voelen en doorleven wat er in het lichaam gebeurt door de innerlijke informatie die vrijkomt. Dit is een essentieel onderdeel om oude blokkades blijvend  op te lossen en hogere frequenties in het lichaam te integreren.
  • De energetische informatie is holistisch en holografisch van aard. Lichaam, Ziel en Geest zijn bij de healing betrokken en iedere healing draagt bij aan het collectieve morfogenetische veld van heelheid en liefde
  • Doel van de healing is altijd het genereren van een hogere lichtenergie in de cliënt ofwel het verder indalen het Hoger Zelf in het fysieke lichaam en meer liefde, geluk en passie voor het leven
  • Aarding, gronding van de hoge lichtenergie tot in de celstructuur, in iedere vezel van het lichaam, is een wezenlijk onderdeel van de aanpak om als cliënt de nieuwe energie te kunnen leven